รับสมัครศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ นิด้า
ครั้งที่ 4/2560 ปริญญาโทภาคปกติ
กรณีสอบข้อเขียน
บัดนี้ถึง 1 ก.ย. 2560
(เริ่มเรียน ม.ค. 2561)
>> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ครั้งที่ 2/2560 ปริญญาโทภาคพิเศษบัดนี้ถึง 22 ก.ย. 2560
(เริ่มเรียน ส.ค. 2560)
>> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ครั้งที่ 4/2560 ปริญญาโทภาคปกติ
กรณีมีประสบการณ์ทำงาน และ กรณีทุนการศึกษา
บัดนี้ถึง 13 ต.ค. 2560
(เริ่มเรียน ม.ค. 2561)
>> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

บทความ ข่าวสาร ผลงานล่าสุดจากคณาจารย์และนักศึกษา
เยี่ยมชมบริษัททำสเปเชียลเอฟเฟคส่งออกฮอลลีวูดและบริษัททำเกมสัญชาติไทย
โดย ผศ.ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์,
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
>> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ระบบที่ขึ้นต้นด้วย e เชื่อถือได้จริงหรือ
โดย ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์,
สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ,
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
>> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
Business Intelligence หรือการหาองค์ความรู้ ขาดระบบสารสนเทศที่ดีไม่ได้
โดย ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์,
สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ,
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
>> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ซิงเกิลเกตเวย์ : ความล้มเหลวหลายประการ (Single Gateway : Multiple Failures)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ กั่วเจริญ,
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
>> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
เกมจะดังใช่ว่าอยู่ที่เทคโนโลยีดี : กรณีศึกษาความล้มเหลวของไมโครซอฟท์คิเนค
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล
, สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะสถิติประยุกต์
>> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
รู้ว่าหัวข้อที่คนเราโพสต์บน Status update ของ Facebook นั้นค่อนข้างแตกต่างกันมาก และทำไมคนเรามีบุคลิกภาพหรือแรงจูงใจที่แตกต่างกันอย่างไรจึงทำให้โพสต์ status update แตกต่างกัน
โดย อาจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย
สาขาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง, คณะสถิติประยุกต์
>> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด