(ปฐมฤกษ์) NIDA IT Square: การใช้ Cloud ในธุรกิจ SME


  • “ใช้ Cloud แล้วประหยัดทรัพยากรไอที ช่วยลดต้นทุนธุรกิจ SME ได้” คำพูดนี้เป็นจริงแค่ไหนนะ?
  • ต้องเอาข้อมูลสำคัญของเราไปฝากเก็บไว้ที่คนอื่น มั่นใจได้เหรอว่าข้อมูลจะปลอดภัย?
  • มีแค่เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต แค่นี้พอแล้วหรือเปล่า สำหรับการจะเริ่มใช้ Cloud?
  • บริการของ Cloud มีตั้งหลายแบบ SME แบบไหนควรเลือกบริการอะไรดี?

พบกับคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ใน รายการ NIDA IT Square ในหัวข้อปฐมฤกษ์เรื่อง SME Technology Trend ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์ หัวหน้าสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (CSIS) คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

NIDA IT Square รายการสั้นสำหรับให้ความรู้ด้านไอที คอมพิวเตอร์ และ ระบบสารสนเทศ ดำเนินรายการโดยคณาจารย์จากคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ติดตามชมได้ฟรีทางช่องทาง http://www.youtube.com/user/nidait2