กิจกรรมมัชฌิมนิเทศน์ ปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น COM31


เก็บตกภาพบรรยากาศกิจกรรมมัชฌิมนิเทศน์ ของนักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมพัทยา ปาร์ค หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี

พิธีเปิดงานมัชฌิมนิเทศน์ประจำปีการศึกษา 2557

มัชฌิมนิเทศน์ COM31 (18-19 ตุลาคม 2557)

มัชฌิมนิเทศน์ COM31 (18-19 ตุลาคม 2557)

กิจกรรมสังสรรค์ช่วงมื้อเย็น

มัชฌิมนิเทศน์ COM31 (18-19 ตุลาคม 2557)

มัชฌิมนิเทศน์ COM31 (18-19 ตุลาคม 2557)

นักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น COM31 และอาจารย์

มัชฌิมนิเทศน์ COM31 (18-19 ตุลาคม 2557)

มัชฌิมนิเทศน์ COM31 (18-19 ตุลาคม 2557)

นักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น COM31

มัชฌิมนิเทศน์ COM31 (18-19 ตุลาคม 2557)

มัชฌิมนิเทศน์ COM31 (18-19 ตุลาคม 2557)