กิจกรรมป.โทภาคปกติ 2/2557: น้องใหม่หัวใจสถิติประยุกต์ (นิด้า)


ประมวลภาพเล็กน้อยจากกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องของนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ น้องใหม่หัวใจสถิติประยุกต์ (นิด้า) วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 (ชมรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook School-of-applied-statistics)

งานนี้รุ่นพี่ปริญญาโทภาคปกติยอมสละเวลาอ่านหนังสือเตรียมสอบปลายภาค ยกพลมาทำกิจกรรม ร่วมเปิดหน้าแรกของชีวิตในรั้วนิด้าให้รุ่นน้องภาคปกติที่เข้าใหม่กันอย่างเป็นทางการ

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง: น้องใหม่หัวใจสถิติประยุกต์ (นิด้า)

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง: น้องใหม่หัวใจสถิติประยุกต์ (นิด้า)