ปณิธานของพ่อ: MV เทิดพระเกียรติพระราชปณิธานในการพัฒนาการศึกษา


“ปณิธานของพ่อ” มิวสิควิดีโอเทิดพระเกียรติพระราชปณิธานในการพัฒนาการศึกษาของประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อันนำไปสู่การก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในปี พ.ศ. 2509

จัดทำโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ขับร้องโดย คุณเมธี อรุณ วงลาบานูน ศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์

มิวสิควิดีโอเพลงปณิธานของพ่อ

“ปณิธานของพ่อ” มิวสิควิดีโอเทิดพระเกียรติ จัดทำโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)