เยี่ยมชมบริษัททำสเปเชียลเอฟเฟคส่งออกฮอลลีวูดและบริษัททำเกมสัญชาติไทย


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 กลุ่มนักศีกษาและอาจารย์ (ผศ.ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธ์ุ) ในรายวิชา Game Programming และรองคณบดีฝ่ายวางแผน (ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส) คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท Yannix บริษัทชั้นนำที่ทำงาน Special Effect ส่งให้กับภาพยนตร์ Hollywood หลาย ๆ เรื่องรวมถึงเรื่องล่าสุด The Last Witch Hunter (2015) ซึ่งทางทีมงานของ Yannix รับผิดชอบการคำนวณตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของกล้องจากภาพวิดีโอที่ผู้สร้างภาพยนตร์ส่งมา เพื่อจะส่งข้อมูลที่ได้ต่อให้ฝั่งการผลิต Computer Graphic ใส่ภาพกราฟิกส์ที่สร้างเข้าไปได้อย่างแนบเนียนสมจริง ทั้งนี้ขอขอบคุณ อาจารย์โจ๊ก (Dr. Suthep Madarasmi) ที่ช่วยพาพวกเราชาวนิด้าเยี่ยมชมการทำงานของบริษัท มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
255810_i-amTour_yannix

และในวันรุ่งขึ้นวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ทางกลุ่มนักศีกษาและอาจารย์วิชา Game Programming รวมถึงรองคณบดีฝ่ายวางแผนกลุ่มเดิมได้เข้าไปเยี่ยมชมบริษัท Debuz ในเครือ Game Indy ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเกมสัญชาติไทย อาทิเช่น เกมส์อสุรา, เกมส์หมากฮอสขั้นเทพ ฯลฯ ซึ่งในการเยี่ยมชมครั้งนี้พวกเราชาวนิด้าได้รับเกียรติจากทีมงานหลายคนที่เวียนกันมาให้ความรู้เชิงลึกในเรื่องขั้นตอนการผลิตเกมส์ ซึ่งเป็นการบอกเล่าจากผู้มีประสบการณ์จริงในแวดวงเกมไทยโดยแท้ ต้องขอขอบคุณทางทีมงาน Debuz มา ณ ที่นี้อีกครั้งด้วยครับ
255810_i-amTour_debuz

ภาพบรรยากาศอื่น ๆ ระหว่างการเยี่ยมชมบริษัททั้งสอง
255810_i-amTour

รายวิชา: คส8704 การเขียนโปรแกรมเกม (CI8704: Game Programming), วิชาเลือกอิสระ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ผู้เขียนบทความ: ผศ.ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์, อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ รองผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)