รางวัลชนะเลิศระดับประเทศไทย การพัฒนาโมบายส์แอพพลิเคชั่นธุรกิจ Thailand Mobilithon 2013


สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีรพงค์ ศันสนียวรรธน์, นายนภดล หมั่นหลิน และ นายวีระชัย จันทร์สุด จากทีม SE2 นิดะคุง นักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ สาขาวิชาเอกวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE) คณะสถิติประยุกต์ ที่ชนะเลิศการประกวดพัฒนาโมบายส์แอพพลิเคชั่นแบบ Cross-Platform ในหมวดแอพพลิเคชั่นธุรกิจ ทั้งในระดับภาคกลางและระดับประเทศไทยในงาน Thailand Mobilithon 2013 (IBM Mobilithon 2013) http://www.thaimobilithon.com/ คว้าเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท
 
ขอบคุณรูปภาพจาก THAI Mobilithon 2013

Jack Arunsawad mentor หมวดธุรกิจ กับทีมชนะเลิศระดับประเทศจากนิด้าและจุฬาฯ

Jack Arunsawad mentor หมวดธุรกิจ กับทีมชนะเลิศระดับประเทศจากนิด้าและจุฬาฯ

ทีมผู้ชนะระดับประเทศหมวดธุรกิจจากนิด้า และหมวดการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมผู้ชนะระดับประเทศหมวดธุรกิจจากนิด้า และหมวดการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย