รับสมัครป.โทภาคพิเศษ (เรียน ส.-อา.)
กำหนดการรับสมัคร

 
ตารางการรับสมัครครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อัปเดตล่าสุด 21 สิงหาคม 2560)
 

กิจกรรมกำหนดการ
สมัครออนไลน์บัดนี้ถึงศุกร์ที่ 22 ก.ย. 2560
สมัครด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษาบัดนี้ถึงศุกร์ที่ 22 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในเว็บไซต์
>> ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
พฤหัสบดีที่ 19 ต.ค. 2560
สอบสัมภาษณ์เสาร์ที่ 4 - อาทิตย์ที่ 5 พ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
>> ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
อังคารที่ 21 พ.ย. 2560
ขึ้นทะเบียนจันทร์ที่ 27- พฤหัสบดีที่ 30 พ.ย. 2560
ปฐมนิเทศอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. 2560
เปิดเรียนภาค 1/2560เสาร์ที่ 6 ม.ค. 2561

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ไม่จำกัดสาขา)
  • มีประสบการณ์ทำงาน (ไม่จำกัดสาขา) หลังจบปริญญาตรีอย่างน้อย 1 ปี

*** ผู้ที่ประสบการณ์การทำงานไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่สามารถสมัครเรียนต่อปริญญาโทภาคพิเศษได้ในทุกกรณี ***
 

ช่องทางการสมัคร

ช่องทางการสมัครมี 2 ช่องทางดังต่อไปนี้

  1. สมัครออนไลน์ คลิกที่ http://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp จากนั้นให้เลือกหัวข้อ ลงทะเบียน เพื่อขอสิทธิการเข้าใช้ระบบและเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจึงเลือกหัวข้อ สมัครสอบ
  2. สมัครด้วยตนเอง โดยกรอกใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร) และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา ชั้น3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพมหานคร

หรือสามารถอ่านขั้นตอนการสมัครโดยละเอียดได้ในหน้า รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
 
ทั้งนี้ในการสมัคร 1 ครั้ง ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้พร้อม ๆ กันในหลายหลักสูตรหรือสาขาที่ทางคณะเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนั้น