SME


(ปฐมฤกษ์) NIDA IT Square: การใช้ Cloud ในธุรกิจ SME

“ใช้ Cloud แล้วประหยัดทรัพยากรไอที ช่วยลดต้นทุนธุรกิจ SME ได้” คำพูดนี้เป็นจริงแค่ไหนนะ? ต้องเอาข้อมูลสำคัญของเราไปฝากเก็บไว้ที่คนอื่น มั่นใจได้เหรอว่าข้อมูลจะปลอดภัย? มีแค่เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต แค่นี้พอแล้วหรือเปล่า สำหรับการจะเริ่มใช้ Cloud? บริการของ Cloud มีตั้งหลายแบบ SME แบบไหนควรเลือกบริการอะไรดี? พบกับคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ใน รายการ NIDA IT Square ในหัวข้อปฐมฤกษ์เรื่อง SME Technology Trend ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์ หัวหน้าสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (CSIS) คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA IT Square รายการสั้นสำหรับให้ความรู้ด้านไอที คอมพิวเตอร์ และ ระบบสารสนเทศ ดำเนินรายการโดยคณาจารย์จากคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ติดตามชมได้ฟรีทางช่องทาง http://www.youtube.com/user/nidait2